גיליון 3

דבר העורכות
אנחנו שמחות מאוד, עם בוא האביב, להוציא את הגיליון החדש והמורחב של הרבעון לפסיכולוגיה ממזרח וממערב. המאמרים שנשלחים אלינו ממלאים אותנו בתחושת המשמעות של הפרויקט הזה, שמאפשר לכולנו במה לשיתוף ברעיונות, תובנות ומחשבות.
הנושאים המשותפים לרוב המאמרים בגיליון זה הם העיסוק בשפה, בטראומה ובזמן. השאלות המרכזיות של הבניית העצמי, כפי שהן באות לידי ביטוי, הן בתיאוריות הפסיכואנליטיות או הבלשניות המערביות והן בהוויה הבודהיסטית, הדאואיסטית או הגנוסטית, מוצגות בגיליון הזה על פני מנעד רחב ועשיר. תחושתנו היא שמכלול המאמרים המופיעים כאן הפעם משרטט מעין מעגל החובק את השאלות האלה מכיוונים רבים.
רות נצר כותבת על הזמן בהשראת בסרט הקוריאני אביב, קיץ, סתיו, חורף ואביב ומאירה את ההיבט הנשי החסר בו ובתפיסות הבודהיסטיות. יוחאי עתריה שואל על הקשר שבין הזמן לתפיסת העצמי על ידי בחינה של מצבי תודעה שונים מהרגיל שחוו פדויי שבי. הזמן וקיבועו הוא גם מרכז הטראומה ואופנויות העדות שעליהן כותבת רות גולן. דוב בלום בוחן בצורה מעמיקה את נושא השפה דרך הקואנים של ג'ושו בראי דרידה ופוקו, ושי גיל שואל על הקשר הפסיכודינמי שבין המילה לברית המילה. מאמרה של ד"ר רות אנגל-אלדר סוקר בהרחבה את היחס שבין הפסיכולוגיה לדת. דבורה נוב מתכתבת במאמרה עם מאמרו של יקיר קריצ'מן מהגיליון הקודם בנושא החורים הנפשיים ומביאה קול המכיר בערכם של הקשיים העולים בדרך ההתפתחות. מהזווית הבודהיסטית יש לנו הפעם מאמר מרתק מאת אמיתי מגד המקשר בין תפיסת תלות הגומלין ההדדית הבודהיסטית לבין סוגי שאלות הנשאלות במהלך טיפול משפחתי, כמו גם תרגומם האוהב של שירלי פוגצקי וטל ורון  מתוך הספר שמבהאלה – נתיבו המקודש של הלוחם מאת צ'וגיאם טרונגפה רינפוצ'ה, על הגישה לתהליך הפסיכולוגי הבודהיסטי. ואחרון חביב, במדורו הקבוע אדמיאל קוסמן מציג את תובנותיו בדבר תפיסת הגנוסטיקאים כ"פסיכולוגים הראשונים".
זילקה ציל סוקרת את ספרו החדש בעברית של ד"ר אסף רולף בן-שחר, אנטומיה של טיפול: פסיכותרפיה גופנית.
מקוות שתיהנו, ומזכירות שכל העבודה נעשית בהתנדבות, ונשמח אם ברוח נדיבות הלב תמצאו לנכון לתרום כל סכום כדי לאפשר את קיום הרבעון בעתיד (כפתור תרומה מאובטחת משמאל).  בנוסף, נשמח אם תוסיפו את שמכם לרשימת התפוצה שלנו- ותקבלו את הגליונות הבאים באופן ישיר. וברוח הזמן, אנא, שתפו את הלינק ברשתות החברתיות…
המאמרים לגיליון הבא יתקבלו כבר מהחודש הקרוב. בגלל עומס העבודה, עדכנו את הוראות ההגשה. מי שמעוניין להגיש מאמר מוזמן להתעדכן בדף.
ברכות חמות,
מתי ליבליך וחוה רימון

 


הממד הנשי בסרט הקוריאני אביב, קיץ, סתיו, חורף ואביב
מאת: רות נצר
"והסוף וההתחלה היו שם תמיד / לפני ההתחלה ואחרי הסוף / והכול הוא תמיד עכשיו." (ת.ס. אליוט)
הפעם לוקחת אותנו רות נצר למסע שבו היא מעלה שאלות נוקבות בדבר הביטוי של ההיבטים הנשיים בתורה הבודהיסטית. דרך קריאה ביקורתית של הסרט הפואטי, העוסק במעגל חייו של נזיר, מביאה רות מבט פסיכולוגי-יונגיאני ופמיניסטי.
לקריאת המאמר המלא


שפה, קואן, עולם
מאת: דוב בלום
ג'ושו הוא אחת הדמויות המרכזיות בזן הסיני (צָ'אן), מהמורים יוצאי-הדופן ומהחשובים שבהוגי הקואנים. הוא נודע בהצהרותיו הפרדוקסליות ובמעשיו המיוחדים. הדיאלוג בזן הוא פרדוקס; לעתים הוא חידת קיום שיש בה פרובוקציה מתריסה, לעתים פנייה או תביעה לעשייה. אבל תמיד מטילים באמצעותו ספק. דב בלום מביא אלינו במאמר מעמיק דיאלוג רעיוני בין ג'ושו לבין דרידה ופוקו דרך קואן אחד "חריג", המלמד אותנו על מהות הניגודים, ההארה והשפה.
לקריאת המאמר המלא


מברית מילה לברית המילה – עיון פסיכודינמי
מאת: שי גיל
במאמר מלא בחומרים עשירים מתוך מיתוסים שונים מתייחס שי גיל לקשר שבין מיתוסים של "סירוס אלוהי", כשלב מכונן המטרים את העולם בר הקיימא, לבין גוף האדם האתנרופומורפי וגוף האלוהות, כפי שהם מתבטאים בברית המילה. הוא מתאר את הקשר שבין "מילת הלשון" או הדיבור לבין "מילת המעור", כמתוארת בכתבים שונים ביהדות. מתוך התבוננות זו מציג שי גיל את הקשר לתיאוריות פסיכודינאמיות על כוחה ומוגבלותה של המילה בתוך השדה הטיפולי.
לקריאת המאמר המלא


טראומה ועדות כמפגש מוחמץ עם הממשי וכאפשרות להתפתחות מודעת:
שתי נקודות מבט
מאת: רות גולן
במאמר מרגש מביאה רות גולן ממחשבותיה אפשרויות מבט על טראומה ועדות וחשיבות השפה דרך דוגמאות וציטוטים מתוך מקרה בטיפולה ומתוך יומנה של אתי הילסום. היא מקשרת בין הניסיון לקבע את הזמן לבין טראומה, וטוענת כי יש אפשרות אחרת של עדות, החושפת לפנינו את הפוטנציאל המוטבע במפגש עם הממשי.
לקריאת המאמר המלא


זמן ותודעה: מה אופיו של קשר זה?
מאת: יוחאי עתריה
במאמר המבוסס על מחקר שעסק בפדויי שבי ששהו בבידוד תקופות ארוכות ממקד יוחאי עתריה את הקשר בין מצבי תודעה שונים מהרגיל לבין הגוף ותפיסת זמן. מצבי תודעה שונים מאופיינים בקריסת מערכת החוקיות. לכן גם היחסים בין הסובייקט לאובייקט מאבדים את יציבותם, ותחושת העצמי מתערערת. מאמר זה מאפשר הצצה אל הקשר האפשרי שבין חוויית הזמן לחוויה הטראומטית.
לקריאת המאמר המלא


דת ופסיכולוגיה
מאת: ד"ר רות אנגל-אלדר
בסקירה היסטורית ורעיונית של הקשר בין הפסיכולוגיה לדת מתארת רות אנגל-אלדר, כיצד הפסיכולוגיה צמחה כמדע וככזו הגדירה את הוויית האדם על בסיס ראיות מדעיות, תוך שהיא שוללת את הממד הרוחני-האלוהי שבקיומו. במאמר היא מציגה את ביטויי ההתנגדות המפורשים כלפי הדת, עד כדי התייחסות אל הרוח ואל דבר האלוהים כאל הזיות המצויות בתחום מחלות נפש, ואת הדילמה והקושי שעוררה גישה זו עם ניסיונות לפשר ולגשר בין הפסיכולוגיה לדת. את המאמר היא מסכמת בהצגתה של התזה של הפסיכולוגיה הרוחנית, ההולכת ותופסת את מקומה בשדה בפסיכולוגיה.
לקריאת המאמר המלא


על כוחו הטרנספורמטיבי של האין – מסע יוצר דרך החללים שבחיינו
מאת: דבורה נוב
דבורה נוב מתכתבת עם המאמר של יקיר קריצ'מן על חורים גופניים-נפשיים-רוחניים. היא מגישה לקורא עוד פנים של חוויה זו מתוך התמודדות אישית וניסיון קליני. דבורה נוב מתייחסת אל חוויית ה"חללים" כחלק אינטגרלי מהמערכת האנושית; חלק, שאם ניתן לפגוש אותו מתוך קשיבות, הוא עשוי לגלות בתוכו תחושה עמוקה של נוכחות, המשלבת באופן הרמוני את שני היסודות: היש והאין.
לקריאת המאמר המלא


הערות על הגנוסטיקאים כ"פסיכולוגים הראשונים"
ועל תורת השחרור מעריצות הכוח הגנוסטית לפי וולטר ווינק
מאת: אדמיאל קוסמן
אדמיאל קוסמן מציג את המונח גנוזיס ואת עקרונות התפיסה. בהמשך מתייחס קוסמן אל הגנוזיס כתופעה רוחנית ופסיכולוגית עמוקה על בסיס ספרו של וולטר ווינק. הוא מקשר את האופן הזה של חשיבה על הבריאה כתהליך פנימי לתפיסותיו של יונג ולתפיסות ההינדואיסטיות מתוך האופנישד בריהדאראניאקא.
לקריאת המאמר המלא


פאטיצ'ה-סאמופדה והאמנות של שאלת שאלות
מאת: אמיתי מגד
תלות הגומלין ההדדית מוצגת ומוסברת במאמר זה כמונח בודהיסטי העשוי לשנות באופן רדיקלי את האופן שבו מטפלים שואלים שאלות, משתמשים בטכניקות ומתערבים בחיי מטופליהם. מגד מציג שאלות "מעגליות" ושאלות "רפלקסיביות" כסוג של שאלות המבטא את התובנה הזו ומאפשר טיפול אופטימי, גמיש ויעיל יותר.
לקריאת המאמר המלא


הפקעת פרק 7 מתוך הספר שמבהאלה – נתיבו המקודש של הלוחם
מאת: צ'וגיאם טרונגפה רינפוצ'ה
תרגום: שירלי פוגצקי וטל ורון
הפרק עוסק בהתמודדות עם החושך או עם התסגרות עצמית בתוך עולם מוכר. בדרכו הייחודית של טרונגפה מוצגות האמיתות הבודהיסטיות בשפה מודרנית, נגישה ופסיכולוגית. הפרק מייצג את גישת השמבאלה – גישת הלוחם שהביא עמו טרונגפה אל המערב. כתוב בצורה חדה ועוצמתית ככלי העשוי להעיר את הקורא אל מפגש אמיתי וכן עם עצמו.
לקריאת המאמר המלא

Print Friendly

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>